O projektu

kozmetičari Buje

Kvaliteta provedbe i rezultata projekata u središtu je programa Erasmus+. Nacionalne agencije zadužene za njegovu provedbu projektima izuzetno visoke kvalitete dodjeljuju oznaku primjera dobre prakse. Od početka provedbe programa Erasmus+ korisnici s područja Republike Hrvatske koordinatori su u 233 projekta primjera dobre prakse, a u svojstvu partnera sudjelovali su u 847 takvih projekata.

Posebno kvalitetni i značajni primjeri dobre prakse dobivaju status uspješne priče, o čemu odluku donosi Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Do rujna 2020. devet je takvih projekata u kojima su hrvatski korisnici koordinatori i 24 projekta u kojima su projektni partneri.

Na sljedećim poveznicama pogledajte hrvatske primjere dobre prakse programa

Erasmus+, Europske snage solidarnosti i Uspješne priče sudjelovanja korisnika iz Republike Hrvatske u programu Obzor 2020.

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Posebno je usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

Erasmus+ zamijenio je sedam postojećih programa iz generacije 2007. – 2013. – Program za cjeloživotno učenje s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig, program Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima. Prvi se put uvodi i podrška području sporta.

Erasmus+

Erasmus+ nudi mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince te međunarodne suradnje za organizacije, među ostalim:
provođenje razdoblja studija u inozemstvu,
obavljanje stručne prakse,
stručna usavršavanja i osposobljavanja,
volontiranja
razmjene mladih
rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Cilj

Jača povezanost EU politika s programima dodjeljivanja financijske potpore pojednostavnjenje strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima, jednostavniji izračuni financijske potpore (paušalni iznosi) naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu) jača diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta održivost rezultata nakon završetka projekta bolja povezanost s potrebama tržišta rada veća EU dodana vrijednost.

Erasmus povezanost

Povijest

1987

Program Erasmus je program razmjene studenata Europske unije (EU) osnovan 1987.

1989

Godine 1989. Erasmus Bureau pozvao je 32 bivša Erasmus studenta na evaluacijski sastanak u Gentu, Belgija.

1994

Program Erasmus, zajedno s nizom drugih neovisnih programa, uključen je u program Socrates koji je osnovala Europska komisija 1994. godine.

2000

Program Socrates završio je 31. prosinca 1999. i zamijenjen je programom Socrates II 24. siječnja 2000.

2007

Program Socrates II završio je 1. siječnja 2007. i zamijenjen je Programom cjeloživotnog učenja 2007–2013.

2014

Erasmus+, ili Erasmus Plus, novi je program koji objedinjuje sve trenutne sheme EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, a započet je u siječnju 2014. godine.

2021

Europska komisija je 30. svibnja 2018. usvojila svoj prijedlog za sljedeći Erasmus program, s udvostručenjem proračuna na 30 milijardi eura za razdoblje 2021.-2027.